První ročník Zimní školy kognitivní psychologie se konal 6.-8.2.2009 v penzionu Cikháj.
Zde najdete pár fotografií z přednášek.

Program Zimní školy kognitivní psychologie 2010

Pátek 6.2.

12:30-14:30

Filip Smolík (PsÚ AV ČR)
Experimenty v psycholingvistice: zpracování větné struktury

15:00-17:00
Michal Vavrečka (FEL ČVUT, FSS MU)
Měření EEG během orientace v prostoru

17:30-19:00 Studentská sekce I.
Romana Lachová (FF UP)

Synestézie

Ladislav Moták (INRETS, Tolouse)
Vliv metakognitivních procesů na adaptaci starších řidičů

Ondřej Bezdíček (1.LF UK)
Prospektivní paměť u Parkinsonovy nemoci

Sobota 7.2.

9:30-10:30 Studentská sekce I.
Klára Votavová (FF UK)
Česká verze inventáře dětského slovníku

11:00-13:00

Filip SmolíkJiří Lukavský (PsÚ AV ČR)
Software pro prezentaci experimentů

14:00-16:00
Eva Filippová (CTS AV ČR & UK)

Vývoj porozumění ironii a teorie mysli u dětí

16:30-18:30

Radovan Šikl (PsÚ AV ČR)
Experimentální výzkum vnímání prostoru

Neděle 8.2.

9:30-11:30
Cyril Brom (MFF UK)
Orientace v prostoru u lidí a virtuálních lidí, potkanů a virtuálních potkanů

12:30-14:30
Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR)
Pozornost ve zrakovém vnímáni