Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na šestý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Škola proběhne od 6. do 9. února 2014 a bude se konat v Hotelu Kavka v Malé Skále. Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených výzkumníků a dva bloky studentských prezentací. Ze zkušených výzkumníků zatím přislíbili účast:

Jana Bašnáková (Max Planck Institute for Psycholinguistics Nijmegen a ÚEP SAV Bratislava): Neuropragmatika – mozog a implicitné významy v reči
Jan Havlíček (PřF UK Praha): Chemická komunikace u člověka
Jaroslav Hlinka (Ústav informatiky AV ČR Praha): Spontánní mozková aktivita
Martin Kanovský (FSEV UK Bratislava): Kognitívne a kultúrne základy morálneho usudzovania: Ako dizajnovať, analyzovať a interpretovať medzikultúrny výskum?
Tomáš Urbánek (Psychologický ústav AV ČR Brno): Hledání významu
Radovan Šikl (Psychologický ústav AV ČR Brno): Možnosti operativní léčby makulární degenerace: Případová studie a další poznámky o tom, jak vypadá svět s teleskopem v oku
Cyril Brom (MFF UK): Výukové hry, emoce, flow a kortizol – jak spolu souvisí?
Barbora Cimrová (FMFI UK Bratislava): Vzájomný vzťah emócií a kognície a jeho poruchy

Ve studentských a doktorandských sekcích se objeví například:

Hana Štěpánková (PCP a FF UK): Trénování pracovní paměti u seniorů
Radka Julínková
 (FF UP Olomouc): Derivace a flexe: dva mentálně odlišné procesy?
Veronika Bláhová
 (PedF UK a PsÚ AV ČR): Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s vývojovou dysfázií
Rudolf Kadlec
 (MFF UK): Bayesovský model epizodické paměti
Renata Androvičová 
(PCP Praha): Vliv kanabisu na aktivaci mozku vizuálními sexuálními stimuly
Kateřina Farská (FSS MU): Vliv kognitivního vyčerpání na rozhodování
Anna Kadlecová (FF UK): Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí
Veronika Dostálová (PVŠPSS Praha): Vliv srdečního selhání na kognitivní funkce a na míru deprese
Hana Marková (FF UK): Schopnost transformace prostorových scén u pacientů s amnestickou mírnou kognitivní poruchou

Poplatek a registrace

Účastnický poplatek činí 2200 Kč a bude zahrnovat 3 noci ubytování na dvou- až třílůžkových pokojích, snídaně a občerstvení při přestávkách. Instruce k placení jsou uvedeny níže.

Registrovat se můžete pomocí formuláře. Pokud víte, že budete potřebovat fakturu na zaměstnavatele/školu, napište prosím do poznámky jejich zúčtovací údaje.

Platba poplatku

Účastnický poplatek uhraďte do 20. ledna 2014. Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 25. ledna, budeme účtovat stornopoplatek 700 Kč, pokud se podaří zrušit ubytování bez nákladů.

Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno.

Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte.