Pracovníci Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovolují další ročník Zimní školy kognitivní psychologie, v pořadí již sedmý. Škola proběhne od 5. do 8. února 2015 a bude se konat v Hotelu Kavka v Malé Skále nedaleko Turnova. Jako obvykle budou na programu delší prezentace zkušených výzkumníků i kratší příspěvky. Kratší příspěvky nebudou tentokrát mít pouze studenti, ale i zkušení odborníci, kteří budou informovat o aktuálních výsledcích. Program ještě není zcela dokončen, v tuto chvíli účast přislíbili tito přednášející:

Pro velké přednášky

 • Jan Kremláček (LF UK, Hradec Králové) – Zraková mismatch negativita: elektrofyziologický korelát automatické detekce změny – metodika a klinické využití
 • Ondřej Novák (ÚEM AV ČR, Praha) – Multifotonová mikroskopie a optogenetika jako mocné nástroje neurověd 21. století Měření a ovládání mozku in vivo
 • Lenka Martinec Nováková (FHS UK, Praha) – Čichová dysfunkce jako prediktor neurodegenerativních onemocnění
 • Roman Rosipal (Ústav merania SAV, Bratislava) – Modulation of brain oscillatory rhythms: conceptual, experimental and algorithmic design
 • Filip Smolík (PsÚ AV ČR, Praha) – Sémantické faktory při zpracování a akvizici slov a slovních tvarů
 • Kamil Vlček (FgÚ AV ČR, Praha) – Strategie navigace v prostoru u zvířat a lidí
 • Dalibor Vobořil (PsÚ AV ČR, Brno) –Testování prostorové představivosti
 • Marek Nagy (KOL UP, Olomouc) –Význam (slova) a koncept: možnosti a meze rysové reprezentace

V krátkých blocích se objeví například

 • Mirka Abrahamova (FF UK, Praha) – Opakovanie viet a pracovná pamäť (podl’a Baddeleyho a Hitcha)
 • Ondřej Bečev (LF MU, Brno) – Neurální dynamika formování motorických intencí
 • Ondřej Bezdíček (1. LF UK, Praha) – Kognitivní deficit v důsledku intoxikace metanolem
 • Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR, Praha) – Vnímání scén
 • Štěpán Kápl (FF MU, Brno) – Vliv návodné informace na proces volby
 • Ondřej Novák (FF UK, Praha) – Emoční habituace: Měření fyziologických reakcí při opakovaném vystavení afektivnímu podnětu
 • Eva Phanvanová (KU, Ružomberok) – Vyhledávání v mapách
 • Barbora Ryklová (FF UP, Olomouc) – Teorie mysli: vliv rodinného kontextu na dětské porozumění falešnému přesvědčení
 • Martin Šmíra (FF MU, Brno) – Kognitivní modelování výkonu na Iowa gambling task
 • Hana Štěpánková, Karolína Horáková (NUDZ, Klecany; FF UK, Praha) – Propoziční hustota ve výpovědích seniorů

Sekce posterů

Letos bude na programu i sekce posterů. Pokud budete chtít ostatním představit nějaký poster s vaším výzkumem, napište na email kognitivniskola@gmail.com, ať s vámi můžeme počítat.
Zatím máme přihlášené tyto postery
 • Cyril Brom (MFF UK, Praha) – Positive Affect Predicts Long-term Learning Gains in Serious Games: a Comparative Study
 • Jan Chromý, Vojtěch Diatka, Olga Džupová (FF UK, Praha) – Kategoriální normy češtiny pro 12 kategorií
 • Lenka Krajčíková (MU, Brno) – Field independence as a spatial cognitive ability: Correlation study of verbal and spatial short term memory
 • Tomáš Mrhálek (PedF JU, České Budějovice) – Představení neuropsychologické laboratoře: aktuální výzkumy a vybavení

Registrace a poplatek

Účastnický poplatek bude činit 2300 Kč a bude zahrnovat 3 noci ubytování na dvou- až třílůžkových pokojích, snídaně a občerstvení při přestávkách. Účastnický poplatek uhraďte do 20. ledna 2015, platbu pošlete až po 1. 1. 2015. Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 25. ledna, budeme účtovat stornopoplatek 700 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů. Registrovat se můžete už nyní pomocí formuláře (http://goo.gl/forms/avZhygcIUO).

Platba poplatku

Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno. Pokud víte, že budete potřebovat fakturu na zaměstnavatele/školu, napište prosím do poznámky jejich zúčtovací údaje.

Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte.

Na setkání se těší pracovníci Oddělení kognitivní psychologie PsÚ AV ČR

Filip Děchtěrenko, Jiří Lukavský, Filip Smolík, Radovan Šikl