Pátek

• 13:00-15:00 Zuzana Štěrbová (FF UK, PřF UK) – Vliv rodičů na výběr partnera
• 15:00-15:30 coffee break
• 15.30-16:00 Štěpán Wenke, Aline Dantas (Maastricht University, Nizozemsko) – The Effects of Frontal Theta Stimulation on Risk-Taking Behaviour
• 16:00-16:30 Kamil Vlček (FGÚ AV ČR) – Zlepšení navigace v reálném prostoru po odpoledním zdřímnutí
• 16:30-17:00 coffee break
• 17:00-19:00 Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR) – Dual and componential theories of consciousness
• 19:00-20:00 večeře

Sobota

• 8:00-9:00 snídaně
• 9:30-11:30 Jan Kremláček (LFHK UK) – Základní a rozšířené varianty elektrofyziologického vyšetření zraku
• 11:30-12:30 oběd
• 12.30-15.00 Alex Cristia (CNRS, Paris) – Standing on the shoulders of giants: How to read and do systematic reviews, meta-analyses, and mega-analyses
• 15:00-15:30 coffee break
• 15:30-16:00 poster session
• 16:00-16:30 Maroš Filip, Filip Smolík (PSU AV ČR, FF UK), Johannes Gerwien Heidelberg University): Word imageability and processing of sensory-based decisions
16:30-17:00 coffee break
• 17:00-19:00 Cyril Brom (MFF UK) – Cognitive constructivism in computing
19:00-20:00 večeře

Neděle

• 8:00-9:00 snídaně
• 9:00-9:30 Jan Krása (PED MUNI) – Proč vede preference tematických vztahů mezi kategoriemi ke spontánnímu vyprávění příběhu?
• 9:30-10:00 Lucie Jarůšková, Natálie Kikoťová and Kateřina Chládková (PSÚ AV ČR, FF UK) – Dialect and accent-based biases: how language affects social cognition
• 10.00-10:30 Gisela H. Govaart (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences), Martina Dvořáková (PSU AV ČR, FF UK), Kateřina Chládková (PSU AV ČR, FF UK), Claudia Männel (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences) – Disentangling the factors that influence polarity in the infant neural mismatch response: a.k.a. How we carried out a systematic review of a rather influential neural marker of cognitive development
• 10.30-12:30 Nikola Paillereau (PSU AV ČR, FF UK) – Dovyko, a diagnostic tool to assess early language development
• 12:30-13:30 oběd