Druhý ročník Zimní školy se konal 18.-21.2.2010 v penzionu Cikháj, 10 km severně od Žďáru nad Sázavou.

Pro osvěžení svých vzpomínek si můžete prohlédnout fotografie F. Smolíka nebo M. Porubanové.

Program Zimní školy kognitivní psychologie 2010

Čtvrtek 18.2.

13.00-15.30  Jan Chromý: Synestézie a její lingvistické aspekty
16.00-18.30  Michal Šimeček: Zrakové klamy: věda, iluze, umění

Pátek 19.2.

9.30-12.00
Kamil Vlček: Prostorová navigace lidí
13.30-16.00 Jan Kremláček: Funkční vyšetření mozku (principy a aplikace fMRI, PET, TMS, EEG, ERP)
16.30-18.45 Studentská sekce
Vladimír Marček: Kognitívny tréning metodou N-Back 
Dana Retová: Kognitívna sémantika 
Kristína Rebrová : Zakladné farebné kategórie
po večeři večerní vystoupení s předváděním exotických dovedností

Sobota 20.2.

dopoledne volno
13.30-16.00 Jan Volín: Zkoumání rytmu v běžné řeči 
16.30-18.45 Studentská sekce
Michaela Porubanová: Experimentálne detekovanie vizuálnych zmien (change blindness) 
Michal Krumnikl: Binokulární disparita (člověk vs. počítač) 
Iveta Fajnerová: Navigace lidí ve virtuální realitě (se sledováním očních pohybů)

Neděle 21.2.

9.00-11.30 Workshopy – účastníci si vyberou jeden z následujících:
Filip
 Smolík: Příprava experimentů v systému DMDX: rychlá prezentace podnětů a sběr reakčních časů
    nebo
Radovan Šikl: Změny vnímání při dlouhodobé izolaci (zkušenosti z Mars-105 a vize pro Mars-520)
12.30-15.00 Vladimír Blažek: Percepce obličeje jako součást kognice a neverbální komunikace