Čtvrtek 24.1.

14:00 Kateřina Chládková (PSÚ AV ČR, FFUK): Narozeni s mateřským jazykem? Co se učí lidský plod a novorozenec o svém rodném jazyce
16:30 Stanislav Popelka (PF ÚPOL): Eye-tracking v kognitivní kartografii – Sedm let výzkumu čtení a kognice map

Pátek 24.1.

9:30 Ondřej Javora (MFF UK; FF UK Praha): Cognitive impact of emotional design in educational video games for children
10:00 Rudolf Psotta (FTK ÚPOL): Zaměření pozornosti člověka: Efekty na senzomotorický výkon a učení
12:00 – 13:15 Oběd
13:15 poster highlights (představení posterů a jejich autorů, max. 2 min na jeden poster)
13:30 Hauke Meyerhoff (Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen, Germany): Audio-visual integration alters perception, attention, and memory
15:30 přestávka – postery obsazeny autory
16:30 Lukáš Hejtmánek (NÚDZ Klecany): VR v psychologii, Boom nebo Doom?
17:30 Ondřej Havlíček (NÚDZ Klecany): Afektivní predikce a halucinace

Sobota 26.1.

dopoledne volno

12:30 Jan Tomáš Hampejs (NÚDZ Klecany), Jaroslav Hlinka (NÚDZ Klecany; ÚI AV ČR Praha), David Tomeček (NÚDZ Klecany, FEL ČVUT Praha): Correlation of mental and brain states with focus on spontaneous and elicited pristine inner experience
15:00 Tomáš Nikolai, Tereza Serranová (1. LF UK; VFN Praha): Funkční poruchy hybnosti, od konverzní hysterie po neurobiologii
17:30 Jan Chromý (FF UK):Adaptace Component processes task a testů pracovní paměti pro češtinu
18:00 Maroš Filip (FF UK): Syntaktický priming v českom jazyku
18:30 Mária Orendáčová, Daniela Dudysová, Karolína Veldová, Jana Kopřivová (NÚDZ, Klecany): Acoustic stimulation of slow wave sleep and its influence on consolidation of declarative memory in insomnia

Neděle 27.1.

9:30 František Bartoš (FF UK Praha): Jak měřit podobnost fotografií pomocí neuronových sítí?
10:00 Lenka Štěpánková (FF MU Brno): Testovanie hypotézy jazykovej relativity: konceptuálna replikácia štúdie Gilberta et al. (2006).
10:30 Ondřej Bezdíček (1. LF UK; VFN Praha): Zdravé stárnutí: test hypotézy aktivace mozku
11:45 Filip Děchtěrenko (PSÚ AV ČR Praha): Mobilní eyetracking – praktický workshop