Kognitivní škola

Ročník 2024

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na čtrnáctý ročník Kognitivní školy.

Patnáctý ročník se bude konat v termínu 23. – 26.1. 2025 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za čtrnáct let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

Registrace není spuštěna

Výzva k přihlašováním příspěvků

Vyzýváme k přihlašování abstraktů na postery a na krátké přednášky. Máte-li zájem se zúčastnit, ozvěte se na emailovou adresu kognitivniskola@gmail.com. Přihlašovat postery je možné od 1.9. 2024 do 15.1.2025, přihlašování krátkých přednášek bude ukončeno po vyčerpání kapacit v programu. Při přihlašování příspěvku uveďte tyto údaje:

  • Název příspěvku
  • Autoři příspěvku včetně afiliací
  • Abstrakt o rozsahu 100-300 slov
  • Preferovaná forma (poster/krátký příspěvek)

Kapacity pro krátké přednášky jsou omezené, je tedy možné, že vám bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky formou posteru. Technické informace k příspěvkům jsou na vlastní stránce.

          

Program bude zveřejněn na podzim