Kognitivní škola

Ročník 2018

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR a tým výzkumného tématu Kognice, komunikace, mysl, mozek v rámci Strategie AV21 si vás dovoluje pozvat na desátý ročník Kognitivní školy.

Letošní ročník se konal v termínu 8. – 11. 2. 2018 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za deset let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

 

          

Letos jste mohli vidět a slyšet tyto přednášky:

  • Jan Antolík (Institute de la Vision Paris): Modelling the development and adult function in primary visual cortex
  • Karel Kleisner (PřF UK Praha): V zemi před zrcadlem: Hranice psychotvaroprostoru lidského obličeje
  • Norbert Kopčo (UPJŠ Košice): Plasticita priestoroveho sluchoveho vnimania
  • René Levínský (CERGE UK Praha): Should I remember more than you? (On the best response to factor based strategies)
  • Filip Smolík (PSÚ AV ČR Praha): Experimenty k osvojování české flexe – velké a malé otázky vývojové psycholingvistiky
  • Jan Volín (FF UK Praha): Vnímání přijatelnosti mluvčího na základě zvukových charakteristik jeho řeči
  • Andrej Démuth (FF Trnavské univerzity): Estetická skúsenosť a jej neuro-kognitívne koreláty

Vedle hlavních přednášek proběhlo i několik bloků kratších přednášek a prezentace posterů – vše najdete v podrobném programu.