Kognitivní škola

Ročník 2023

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na třináctý ročník Kognitivní školy.

Třináctý ročník se bude pod dvou letech covidu konat v termínu 17. – 19. 2. 2023 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za dvanáct let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

Výzva k přihlašováním příspěvků

Vyzýváme k přihlašování abstraktů na postery a na krátké přednášky. Máte-li zájem se zúčastnit, ozvěte se na emailovou adresu kognitivniskola@gmail.com. Přihlašovat postery je možné do 26.1.2023, přihlašování krátkých přednášek bude ukončeno po vyčerpání kapacit v programu. Při přihlašování příspěvku uveďte tyto údaje:

 • Název příspěvku
 • Autoři příspěvku včetně afiliací
 • Abstrakt o rozsahu 100-300 slov
 • Preferovaná forma (poster/krátký příspěvek)

Kapacity pro krátké přednášky jsou omezené, je tedy možné, že vám bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky formou posteru. Technické informace k příspěvkům jsou na vlastní stránce.

Registrace a cena

Registrovat se na Kognitivní školu lze na tomto odkazu.

Výše poplatku je letos 2650 Kč. V této částce je zahrnuto ubytování, snídani a coffee break. Oběd a večeři bude možné dokoupit na místě. Poplatek uhraďte do 5.2. 2023.

Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 5. února, budeme účtovat stornopoplatek 600 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů.

Pokud nebudete potřebovat fakturu pro svého zaměstnavatele, můžete po registraci účastnický poplatek rovnou uhradit. Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno.

Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

          

Ze zahraničních hostů máme přislíbeno:

 • Alex Cristia (CNRS) – Standing on the shoulders of giants: How to read and do systematic reviews, meta-analyses, and mega-analyses

Máme přislíbené tyto přednášející:

 • Cyril Brom (MFF UK) – Cognitive constructivism in computing
 • Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR) – Dual and componential theories of consciousness
 • Jan Kremláček (LFHK UK) – Základní a rozšířené varianty elektrofyziologického vyšetření zraku
 • Nikola Paillereau (PSÚ AV ČR) – Speech and language development in infancy
 • Zuzana Štěrbová (FF UK, PřF UK) – Vliv rodičů na výběr partnera

V sekci krátkých příspěvků máme zatím přislíbeno (průběžně bude doplňováno):

 • Gisela H. Govaart (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain
  Sciences), Martina Dvořáková (FF UK, PSU AV ČR), Kateřina Chládková (FF UK, PSU AV ČR), Claudia Männel (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain
  Sciences)
 • Maroš Filip (FF UK, PSU AV ČR), Filip Smolík (FF UK, PSU AV ČR), Johannes Gerwien
  Heidelberg University): Word imageability and processing of sensory-based decisions
 • Lucie Jarůšková, Natálie Kikoťová and Kateřina Chládková (PSÚ AV ČR, FF UK) – Dialect and accent-based biases: how language affects social cognition
 • Jan Krása (PED MUNI) – Proč vede preference tematických vztahů mezi kategoriemi ke spontánnímu vyprávění příběhu?
 • Kamil Vlček (FGÚ AV ČR) – Zlepšení navigace v reálném prostoru po odpoledním zdřímnutí
 • Štěpán Wenke, Aline Dantas (Maastricht University, Nizozemsko),  – The Effects of Frontal Theta Stimulation on Risk-Taking Behaviour

Přihlášené postery:

 • Lucie Urbanová, Ondřej Novák, Kateřina Červená, Aleš Bartoš, Katarína Evansová (NÚDZ, 1LF UK, FF UK, 3LF UK): Vliv spánkové edukace a relaxace na spánek a náladu seniorů
 • Mária Orendáčová, Jana Vránová, Eugen Kvašňák (3LF UK) – Responses of patients with post-COVID complications to EEG biofeedback treatment
 • Vendula Šamajová (FSS MU) – Potenciál měření nesymbolických početních schopnosti pro časnou diagnostiku dyskalkulie

Přihlašování posterů je zatím stále otevřené, podívejte se na výzvu na příspěvky