Kognitivní škola

Ročník 2019

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR a tým výzkumného tématu Kognice, komunikace, mysl, mozek v rámci Strategie AV21 si vás dovoluje pozvat na jedenáctý ročník Kognitivní školy.

Jedenáctý ročník se bude konat v termínu 24. – 27. 1. 2019 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za deset let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

 

          

Letos máme nově i zahraničního přednášejícího, konkrétně:

 • Hauke Meyerhoff (Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen, Germany): Audio-visual integration alters perception, attention, and memory

Dále přislíbené tyto přednášející (průběžně bude doplňováno):

 • Filip Děchtěrenko (PSÚ AV ČR Praha): Mobilní eyetracking – praktický workshop
 • Tomáš Hampejs (NÚDZ Klecany), Jaroslav Hlinka (NÚDZ Klecany; ÚI AV ČR Praha), David Tomeček (NÚDZ Klecany, FEL ČVUT Praha): Correlation of mental and brain states with focus on spontaneous and elicited pristine inner experience
 • Kateřina Chládková (PsÚ AV ČR Praha; FF UK Praha): Narozeni s mateřským jazykem? Co se učí lidský plod a novorozenec o svém rodném jazyce.
 • Tomáš Nikolai, Tereza Serranová (1. LF UK; VFN Praha): Funkční poruchy hybnosti, od konverzní hysterie po neurobiologii
 • Stanislav Popelka (PF ÚPOL): Eye-tracking v kognitivní kartografii – Sedm let výzkumu čtení a kognice map
 • Rudolf Psotta (FTK ÚPOL): Zaměření pozornosti člověka: Efekty na senzomotorický výkon a učení

Vedle hlavních přednášek proběne i několik bloků kratších přednášek:

 • František Bartoš (FF UK Praha): Jak měřit podobnost fotografií pomocí neuronových sítí?
 • Ondřej Bezdíček (1. LF UK; VFN Praha): Zdravé stárnutí: test hypotézy aktivace mozku
 • Daniela Dudysová, Mária Orendáčová,  Jana Kopřivová, Karolína Veldová (NÚDZ Klecany; PřF UK Praha): Akustická stimulace během pomalovlnního spánku a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti u insomnie
 • Ondřej Havlíček (NÚDZ Klecany): Afektivní predikce a halucinace
 • Lukáš Hejtmánek (NÚDZ Klecany): VR v psychologii, Boom nebo Doom?
 • Ondřej Javora (MFF UK; FF UK Praha): Cognitive impact of emotional design in educational video games for children
 • Maroš Filip (FF UK): Syntaktický priming v českom jazyku
 • Petr Petřík, Jitka Paitlová, Petr Jedlička (FF ZČU Plzeň): Objektivita v české vědě – předběžné výsledky
 • Lenka Štěpánková (FF MU Brno): Testovanie hypotézy jazykovej relativity: konceptuálna replikácia štúdie Gilberta et al. (2006).

a prezentace posterů:

 • Ondřej Javora (MFF UK; FF UK), Tereza Stárková (MFF UK; FF UK), Tereza Hannemann (MFF UK) , Kristina Volná (Česká televize) , Cyril Brom (MFF UK):  Level of Animation in Educational Games and its Effect on Children’s Learning Outcomes: position paper (Eye-tracker study)
 • Ondřej Javora (FAMU), Tereza Hannemann (MFF UK), Tereza Stárková (FF UK), Kristina Volná (Česká televize), Cyril Brom (MFF UK): Children like it more but don’t learn more: Effects of esthetic visual design in educational games
 • Emir Efendic (Eindhoven University of Technology), František Bartoš (FF UK), Marek Vranka (FF UK; FSV UK), Štěpán Bahník (FPH VŠE): Dicehonesty: Cheating Equally for One’s Own and Other’s Benefit
 • Martin Čihák (FF UK), Filip Děchtěrenko (PsÚ AV ČR), Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR): Liší se výkon v psychofyzických úlohách, odměňujeme-li správné odpovědi?
 • Jan Krása (PedF MU): Kdy vznikla moderní řeč?
 • Monika Víchová (FF MU): Porovnání výskytu clang asociací u klinické a neklinické populace
 • Kamil Vlček (FGÚ AV ČR), Iveta Fajnerová (FGÚ AV ČR) , Tereza Nekovářová (FGÚ AV ČR), Jiří Hammer (2.LF UK), Martin Tomášek (2LF UK), Petr Marusič (2.LF UK): Precise timing of brain activity during distance estimates measured by intracerebral electrodes in human
 • Anna Vrbatová, Ondřej Novák (FF UK): Czech Database of Audiovisual Stimuli: Subjective responses to emotion eliciting films

– vše najdete v podrobném programu.