Kognitivní škola

Ročník 2020

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR a tým výzkumného tématu Kognice, komunikace, mysl, mozek v rámci Strategie AV21 si vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník Kognitivní školy.

Dvanáctý ročník se bude konat v termínu 6. – 9. 2. 2020 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za jedenáct let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

Výzva k přihlašováním příspěvků

POZOR! Výzva prodloužena do 2.12.2019

Vyzýváme k přihlašování abstraktů na krátké příspěvky a na postery. Máte-li zájem se zúčastnit, ozvěte se na emailovou adresu kognitivniskola@gmail.com. Přihlašovat krátké přednášky je možné do 2.12.2019, postery do 26.1.2020. Při přihlašování příspěvku uveďte tyto údaje:

 • Název příspěvku
 • Typ příspěvku (krátká přednáška/poster)
 • Autoři příspěvku včetně afiliací
 • Abstrakt o rozsahu 100-300 slov

Kapacity pro krátké přednášky jsou omezené, je tedy možné, že vám bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky formou posteru. Technické informace k příspěvkům jsou na vlastní stránce.

          

Ze zahraničních přednášejících nám účast přislíbili:

 • Marek Pedziwiatr (Cardiff University, Cardiff, UK): Making sense of what we see: the role of prior knowledge in visual perception
 • Agnes Lukács (Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko): Statistical learning in typical and atypical language acquisition

Dále přislíbené tyto přednášející (průběžně bude doplňováno):

 • Hynek Cígler, Vendula Šamajová (FSS MUNI): Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe
 • Jan Kremláček (LF Hradec Králové, UK): Mapování zrakových populačních receptivních polí prostřednictvím fMRI
 • Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR Praha): Distribuovaná vizuální pozornost
 • Tereza Nekovářová (NÚDZ, PřF UK): Interindividuální rozdíly v časové percepci
 • Václav Jonáš Podlipský (FF UPOL, Olomouc): Speech perception phenomena

Krátké přednášky a postery jsou otevřené, podívejte se na výzvu na příspěvky