Kognitivní škola

Ročník 2023

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na třináctý ročník Kognitivní školy.

Třináctý ročník se bude pod dvou letech covidu konat v termínu 17. – 19. 2. 2023 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za dvanáct let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

Výzva k přihlašováním příspěvků

Vyzýváme k přihlašování abstraktů na postery a na krátké přednášky. Máte-li zájem se zúčastnit, ozvěte se na emailovou adresu kognitivniskola@gmail.com. Přihlašovat postery je možné do 26.1.2023, přihlašování krátkých přednášek bude ukončeno po vyčerpání kapacit v programu. Při přihlašování příspěvku uveďte tyto údaje:

  • Název příspěvku
  • Autoři příspěvku včetně afiliací
  • Abstrakt o rozsahu 100-300 slov
  • Preferovaná forma (poster/krátký příspěvek)

Kapacity pro krátké přednášky jsou omezené, je tedy možné, že vám bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky formou posteru. Technické informace k příspěvkům jsou na vlastní stránce.

Registrace a cena

Registrovat se na Kognitivní školu lze na tomto odkazu.

Výše poplatku je letos 2650 Kč. V této částce je zahrnuto ubytování, snídani a coffee break. Oběd a večeři bude možné dokoupit na místě. Poplatek uhraďte do 5.2. 2023.

Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 5. února, budeme účtovat stornopoplatek 600 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů.

Pokud nebudete potřebovat fakturu pro svého zaměstnavatele, můžete po registraci účastnický poplatek rovnou uhradit. Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno.

Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

          

Ročník 2023 je za námi, těšíme se v roce 2024!