Kognitivní škola

Ročník 2020

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR a tým výzkumného tématu Kognice, komunikace, mysl, mozek v rámci Strategie AV21 si vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník Kognitivní školy.

Dvanáctý ročník se bude konat v termínu 6. – 9. 2. 2020 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Kognitivní škola je určena pro zájemce o kognitivní vědy z řad studentů (psychologie, informatiky, biologie a řady dalších oborů), v různých stadiích studia od bakalářského po doktorandy.

Kognitivní škola se koná pravidelně na přelomu ledna a února. Informace o chystaném ročníku zde najdete obvykle v listopadu a prosinci, kdy se také otevírá registrace. Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte mail kognitivniskola@gmail.com.

Za jedenáct let Kognitivní školy prošly školou desítky a stovky studentů, zazněly desítky přednášek a kratších příspěvků, a proběhl nespočet neformálních diskuzí. Programy starších ročníků najdete v archivu.

Výzva k přihlašováním příspěvků

Vyzýváme k přihlašování abstraktů na na postery. Máte-li zájem se zúčastnit, ozvěte se na emailovou adresu kognitivniskola@gmail.com. Přihlašovat postery je možné do 26.1.2020. Při přihlašování příspěvku uveďte tyto údaje:

 • Název příspěvku
 • Autoři příspěvku včetně afiliací
 • Abstrakt o rozsahu 100-300 slov

Kapacity pro krátké přednášky jsou omezené, je tedy možné, že vám bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky formou posteru. Technické informace k příspěvkům jsou na vlastní stránce.

          

Ze zahraničních přednášejících nám účast přislíbili:

 • Marek Pedziwiatr (Cardiff University, Cardiff, UK): Making sense of what we see: the role of prior knowledge in visual perception
 • Agnes Lukács (Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko): Statistical learning in typical and atypical language acquisition

Dále přislíbené tyto přednášející (průběžně bude doplňováno):

 • Hynek Cígler, Vendula Šamajová (FSS MUNI): Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe
 • Jan Kremláček (LF Hradec Králové, UK): Mapování zrakových populačních receptivních polí prostřednictvím fMRI
 • Jitka Lindová (FHS UK, Praha; NÚDZ, Klecany), Kateřina Klapilová (FHS UK, Praha; NÚDZ, Klecany): Význam neverbální komunikace ve výzkumu lidské sexuality
 • Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR, Praha): Distribuovaná vizuální pozornost
 • Tereza Nekovářová (NÚDZ, Klecany; PřF UK, Praha): Interindividuální rozdíly v časové percepci
 • Václav Jonáš Podlipský (FF UPOL, Olomouc): Speech perception phenomena

V sekci krátkých přednášek se objeví:

 • Lubomír Cingl (NF VŠE, Praha), Václav Korbel (IDEA, MŠMT): Stigmatizace vězňů
 • Jiří Čeněk (Mendelu, Brno) Jie-Li Tsai (National Chengchi University, Taiwan), Čeněk Šašinka (FF MU, Brno): Pohyby očí při sledování komplexních vizuálních scén: Porovnání vzorku Čechů a Taiwanců
 • Martin Čihák (FF UK, Praha), Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR, Praha): Interakce pozornosti a vědomí
 • Tomáš Dominik (FF UP, Olomouc): Proč nám Libetův experiment neříká nic o svobodné vůli
 • Jan Krása (PedF MU, Brno): Vývoj narativní paměti u předškolních dětí
 • Klára Matiasovitsová (FF UK, Praha), Filip Smolík (PsÚ AV ČR, Praha): Morphological richness account jako teorie (ne)vysvětlující jazykové projevy předškolních dětí s vývojovou dysfázií
 • Michal Polák (ZČU, Plzeň): Unitární a duální přístup k fenomenálnímu vědomí
 • Katarína Šafárová (PsÚ FF MU, Brno), Vojtěch Zvončák (FEKT VUT, Brno), Bohumila Kolínková (PsÚ FF MU, Brno): Zkoumání kognitivních procesů u dětí s grafomotorickými obtížemi
 • Michal Šimeček (Centrum dopravního výzkumu, Brno): Výzkum diskrétních voleb
 • Michal Vavrečka (CIIRC ČVUT, Praha): Učíme roboty přemýšlet a mluvit
 • Eliška Váchová (FSS MUNI, Brno), Eva Rubínová (University of Portsmouth, Portsmouth): Opakování úkonu rekognice zvyšuje riziko falešných identifikací

Přihlašování posterů je zatím stále otevřené, podívejte se na výzvu na příspěvky Zatím máme přihlášené tyto postery

 • Tanja Antolik (FF UK, Praha): Learning novel sounds: Production, perception, learning methods
 • Cyril Brom (MFF UK, Praha): Emotional design in learning games for children: effects of visual aspects
 • Červená Kateřina (NÚDZ, Klecany; PřF UK, Praha), Šolc Roman (PřF UK, Praha), Evansová Katarína (NÚDZ, Klecany), Bendová Zdeňka (NÚDZ, Klecany; PřF UK, Praha), Vybíral Stanislav (PřF UK, Praha): Vliv chronotypu a času testování na kardiometabolickou odpověď na zátěž a výsledky kognitivních testů
 • Daniela Dudysová, Katarína Evansová, Aleš Bartoš, Jana Kopřivová (NÚDZ, Klecany; 3.LF UK, Praha): Změny spánku, mozku a konsolidace paměti během stárnutí a ovlivnění spánku akustickou stimulací
 • Daniela Jakubková (PsÚ AV ČR, Praha), Filip Děchtěrenko (PsÚ AV ČR, Praha): Multiple Fish Tracking
 • Maroš Filip (FF UK, Praha; PsÚ AV ČR, Praha), Filip Smolík (FF UK, Praha; PsÚ AV ČR, Praha): Syntactic priming in Czech: examining morphological boost in language production
 • Ondřej Mrázek (ÚČJ FF MU, Brno): Computer Tools for Diachronic Research of the Czech Language
 • Tomáš Mrhálek (PF JU, České Budějovice), Alena Kajanová (ZSF JU, České Budějovice): Sociodemografické faktory v testování struktury kognice
 • Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka (CIIRC ČVUT, Praha): Kolaborativní pracoviště budoucnosti: propojení přirozeného jazyka, obrazu a motorických akcí v robotické úloze
 • Jiří Štipl (FF UK, Praha), Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR, Praha): Osobnost v jazyce vetkaná
 • Kamil Vlček (FgÚ AV ČR, Praha): Intracranial electrophysiology of human scene processing