Registrovat se lze pomocí formuláře (pokud budete potřebovat fakturu, abyste si účast mohli nechat proplatit u zaměstnavatele, napište nám to prosím do poznámky).

Výše poplatku je letos 1800 Kč. V této částce je zahrnuto ubytování, snídani a coffee break. Oběd a večeři bude možné dokoupit na místě. Poplatek uhraďte do 25.1. 2020. Je možné platit až od 12.1.2020.

Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 16. ledna, budeme účtovat stornopoplatek 600 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů.

Platba poplatku

Pokud nebudete potřebovat fakturu pro svého zaměstnavatele, můžete po registraci účastnický poplatek rovnou uhradit. Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno.

Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.