Čt 24.1.

14:00 Kateřina Chládková (PSÚ AV ČR, FFUK): Narozeni s mateřským jazykem? Co se učí lidský plod a novorozenec o svém rodném jazyce

16:30 Stanislav Popelka (PF ÚPOL): Eye-tracking v kognitivní kartografii – Sedm let výzkumu čtení a kognice map

 

Pá 25.1.

9:30 Ondřej Javora (MFF UK; FF UK Praha): Cognitive impact of emotional design in educational video games for children

10:00 Rudolf Psotta (FTK ÚPOL): Zaměření pozornosti člověka: Efekty na senzomotorický výkon a učení

12:00 – 13:15 Oběd

13:15 poster highlights (představení posterů a jejich autorů, max. 2 min na jeden poster)
13:30 Hauke Meyerhoff (Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen, Germany): Audio-visual integration alters perception, attention, and memory

15:30 přestávka – postery obsazeny autory

16:30 Lukáš Hejtmánek (NÚDZ Klecany): VR v psychologii, Boom nebo Doom?
17:00 Petr Petřík, Jitka Paitlová, Petr Jedlička (FF ZČU): Objektivita v české vědě – předběžné výsledky
17:30 Ondřej Havlíček (NÚDZ Klecany): Afektivní predikce a halucinace

So 26.1.

 dopoledne volno

 12:30 Tomáš Hampejs (NÚDZ Klecany), Jaroslav Hlinka (NÚDZ Klecany; ÚI AV ČR Praha), David Tomeček (NÚDZ Klecany, FEL ČVUT Praha): Correlation of mental and brain states with focus on spontaneous and elicited pristine inner experience

15:00 Tomáš Nikolai, Tereza Serranová (1. LF UK; VFN Praha): Funkční poruchy hybnosti, od konverzní hysterie po neurobiologii

17:30 Mária Orendáčová (NÚDZ Klecany; PřF UK Praha): Akustická stimulace během pomalovlnního spánku a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti u insomnie

18:00 Maroš Filip (FF UK): Syntaktický priming v českom jazyku

Ne 27.1.

9:30 František Bartoš (FF UK Praha): Jak měřit podobnost fotografií pomocí neuronových sítí?
10:00 Lenka Štěpánková (FF MU Brno): Testovanie hypotézy jazykovej relativity: konceptuálna replikácia štúdie Gilberta et al. (2006).
10:30 Ondřej Bezdíček (1. LF UK; VFN Praha): Zdravé stárnutí: test hypotézy aktivace mozku

11:45 Filip Děchtěrenko (PSÚ AV ČR Praha): Mobilní eyetracking – praktický workshop