Čtvrtek 25.1.

14.00-16.00 Eva Maria Luef (ÚAJD FF UK): Bilingual lexical processing: Insights from auditory lexical decision tasks
16.30-18.30 Patrícia Martinková (ÚI AVČR): Modelování odpovědí na položky ve vícepoložkových testech

19:00 večeře

Pátek 26.1.

8:00 snídaně
9.00-11.00 David Černý (ÚI AVČR): Umělá inteligence a superinteligence: Rizika AI

11:30 oběd

12.30-14.30 James Brand (UČJTK FF UK): Psycholinguistic megastudies for Czech: Multiple applications for cognitive science
15.00-16.30

  • 15.00 Maroš Filip (PSÚ AV ČR, FF UK): Semantic and syntactic anomalies in Czech: an ERP study
  • 15.30 Martina Dvořáková (PSÚ AV ČR, FF UK): Neural preparedness for spoken language: neural speech tracking in newborns of Czech-speaking, Russian-speaking, and signing mothers
  • 16.00 Kamil Vlček (FgÚ AV ČR): Psychologie klimatické změny

17.00-19.00 Matěj Hoffmann (FEL ČVUT): Modeling mechanisms of infant sensorimotor development using humanoid robots

19:30 večeře

Sobota 27.1.

Dopoledne volno

8:00 snídaně

11:30 oběd

12.30-14.30 Štěpán Bahník (FPH VŠE): Efekt zakotvení v numerických odhadech

15.00-16.30

  • 15.00 Natálie Kikoťová (PSÚ AV ČR, FF UK): The effect of negative emotion on neural speech tracking and lexical processing
  • 15.30 Monika Kučerová (FF UK): Preschoolers‘ production of L2 vowels is affected by input quality: A longitudinal study
  • 16.00 Štěpán Wenke: Integrated Assessment of Decision-Making Abilities: A Dopamine-Focused Approach in Psychiatric Disorders

17.00-19.00 Filip Smolík (PSÚ AVČR): Jak se rodí gramatická znalost: kategorie, pravidla a morfémy na začátku batolecího věku

19:30 večeře

Neděle 28.1.

8:00 snídaně

9.30-11.30

  • 9.30 Jiří Filip (ÚTIA AV ČR): Virtuální reprezentace materiálů a vnímání jejich vizuálních vlastností
  • 10.00 David Lacko (PSÚ AV ČR): Modelování reakčních časů v mezikulturním výzkumu: Příklad analytického-holistického kognitivního stylu
  • 10.30 Jan Krása (PedF MUNI): Jaký vliv má preference tematické kategorizace na narativní kompetenci
  • 11.00 Kateryna Hordiienko, Zdeněk Joukl (FF UPOL): Sentiment Analysis of User Comments with Cultural Perspective: Integrating AI and Human Evaluator

11:30 oběd