čtvrtek 6.2.
13.30-15.30 Jitka Lindová (NÚDZ, Klecany), Kateřina Klapilová (NÚDZ, Klecany): Význam neverbální komunikace ve výzkumu lidské sexuality

15:30-16:00 coffee break

16.00-18.00 Hynek Cígler, Vendula Šamajová (FSS MUNI): Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe

večeře

pátek 7.2.
9.30-11.30 Agnes Lukács (Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko): Statistical learning in typical and atypical language acquisition

13-15 Marek Pedziwiatr (Cardiff University, Cardiff, UK): Making sense of what we see: the role of prior knowledge in visual perception

15:00-15:30 coffee break

15.30-16.30
15.30 Jiří Čeněk, Jie-Li Tsai, Čeněk Šašinka: Pohyby očí při sledování komplexních vizuálních scén: Porovnání vzorku Čechů a Taiwanců
16.00 Luboš Cingl: Stigmatizace vězňů

17-18
17.00 Eliška Váchová, Eva Rubínová: Opakování procesu identifikace pachatele očitým svědkem zvyšuje riziko falešné identifikace
17.30 Jan Krása: Vývoj narativní paměti u předškolních dětí

sobota 8.2.
dopoledne volno

12.30-14.30 Tereza Nekovářová (NÚDZ, Klecany; PřF UK, Praha): Interindividuální rozdíly v časové percepci

14:30-15:00 coffee break

15-16.30
15.00 Tomáš Dominik: Proč nám Libetův experiment neříká nic o svobodné vůli
16.00 Michal Šimeček: Výzkum diskrétních voleb
16.30 Klára Matiasovitsová, Filip Smolík: Morphological richness account jako teorie (ne)vysvětlující jazykové projevy předškolních dětí s vývojovou dysfázií

17.30-19.30 Václav Jonáš Podlipský (FF UPOL, Olomouc): Speech perception phenomena

neděle 9.2.
9-11
9.00 Martin Čihák, Jiří Lukavský: Interakce pozornosti a vědomí
9.30 Michal Polák: Unitární a duální přístup k fenomenálnímu vědomí
10.00 Michal Vavrečka: Učíme roboty přemýšlet a mluvit
10.30 Katarína Šafárová, Vojtěch Zvončák, Bohumila Kolínková: Zkoumání kognitivních procesů u dětí s grafomotorickými obtížemi

11.45-13.30 Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR, Praha): Distribuovaná vizuální pozornost