Ročník 2012

Čtvrtý ročník se konal ve dnech 17.-19.2. v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. Akci si můžete připomenout na fotografiích Michaely Porubanové a Ondřeje Bečeva.

Pátek 17.2.

13:00 – 15:00 Eva Filippová: Limity sociálneho uvažovania [video]
15:30 – 17:30 Filip Smolík: Představitelnost slov a osvojování gramatických tvarů: facilitační a inhibiční vlivy

Sobota 18.2.

9:00 – 12:00 studentská sekce
Ondřej Bečev: Metodologie experimentálního výzkumu jevů telepatie
Martin Lang: Možnosti využití neurovědy ve výzkumu náboženství
Tomáš Peřich: Současné teorie kreativity
Josef Kundrát: Způsoby využívání virtuálního pracovního prostředí MS Windows
13:00 – 15:00 Radovan Šikl: Změny ve zrakovém vnímání v důsledku dlouhotrvajícího pobytu v uzavřeném prostředí: Výsledky projektu Mars-500
15:30 – 17:30 Cyril Brom: Výukové počítačové hry a kognitivně-afektivní teorie učení prostředictvím mediálních technologií

Neděle 19.2.

8:30 – 10:00 studentská sekce
Filip Děchtěrenko: Modely očních pohybů při sledování více objektů
Lubomír Cingl a Jana Cahlíková: Sklon ke stádovému chování pod psychosociálním stresem
10:00 – 12:00 Jan Kremláček: Předpozornostní zpracování zrakové informace – elektrofyziologické nálezy
12:45 – 13:30 Michaela Porubanová: Determinanty funkčnosti zrakového vnímania po navrátení zraku: Prípad pacienta K. L.
13:30 – 15:30 Jiří Lukavský: Vnímání objektů a plánování motorických akcí