Dovolujeme si pozvat studenty a další zájemce  o výzkum kognitivních procesů na

Zimní školu kognitivní psychologie


kterou organizuje Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

v termínu 14.-17. února 2013

Jedná se již o pátý ročník Zimní školy, který se vrací k osvědčenému čtyřdennímu formátu. Podobně jako v předchozích letech bude probíhat formou seminářů, které povedou výzkumníci z různých oborů kognitivního výzkumu, a v kratších příspěvcích budou také představeny studentské projekty.

Předběžný program, který bude ještě aktualizován:

 • Ondřej Bezdíček a Andrea Csajka (1. LF UK): Konvergentní validita české verze Zkrácené Wechslerovy inteligenční škály (WASI) a Testu struktury inteligence (I-S-T 2000 R) v kontextu Wechslerovy teorie inteligence
 • Igor Farkaš (FMFI UK): Ukotvená kognícia, zrkadliace neuróny a meranie mí rytmov v mozgu
 • Jana Havigerová (PedF UHK): Otázky a otazníky (analýza korpusu SCHOLA2010 a něco navrch)
 • Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR): Medzi percepčnou a propozičnou teóriou emócii
 • Jitka Lindová (FHS UK): Konceptuální chování u zvířat: příklad rozpoznání stejného počtu u papoušků šedých
 • Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR) a Filip Děchtěrenko (MFF UK): Psychofyzika v ukázkách a příkladech
 • Tereza Nekovářová (FgÚ AV ČR): Stálost objektu a teorie mysli u zvířat
 • Tomáš Urbánek (PsÚ AV ČR): téma bude upřesněno

Studentské příspěvky

 • Václav Dohnal (FF MU): Vztah vizuální pozornosti a vizuální krátkodobé paměti
 • Matúš Konečný (FMFI UK):Temporálne charakteristiky efektu spätného pohľadu: Čo nám odhalí čas?
 • John Korba (Univ. of Kansas): Application of Psycholinguistics Experiments in Verbal Aspectology: The Imperfective in Czech and Russian
 • Adam Kříž (FF UK): Představitelnost, konkrétnost a odhadovaný věk osvojování slov: vztahy a souvislosti
 • Eva Literáková (FF MU): Stres a výbavnost v DRM paradigmatu
 • Luděk Stehlík (FF UK): Biologicky plauzibilní modelování exekutivních funkcí spojených s plánováním a řešením problémů
 • Hana Štěpánková (FF UK a PCP): Trénování pracovní paměti u seniorů

Místo

Zimní škola se bude konat v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. 

Cena

Účastnický poplatek činí 2000 Kč a zahrnuje náklady na ubytování vč. snídaně a odpolední konferenční občerstvení po dobu konání školy. Jídlo si účastníci mohou koupit na místě nebo se stravovat ve vsi.

Registrace

Pokud máte zájem, přihlaste se pomocí formulářeÚčastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79), variabilní symbol 68081740. Jako specifický symbol uveďte své rodné číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a Vaše jméno. Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, uveďte do poznámky v registračním formuláři fakturační údaje instituce, na jejíž adresu následně zašleme fakturu. Účastnický poplatek uhraďte do 5.2.