Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na osmý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Škola proběhne 4.-7.2.2016 na novém místě: v Hotelu Ort poblíž Sobotky. Jako obvykle budou na programu delší prezentace zkušených výzkumníků i kratší příspěvky. Stejně jako loni, kratší příspěvky jsou myšleny jak pro studenty tak i pro odborníky se stručnými sděleními.

Program vypadá takto, i když nelze vyloučit drobné změny zejména u krátkých příspěvků:

Čt 4.2.
14:00 Jiří Lukavský (PSÚ AV ČR) – Vizuální paměť na fotografie: charakter scény a prostoru, kapacita paměti

16:30 Renata Androvičová (NUDZ) – Marijuana a erotika: odpověď nucleus accumbens na erotický podnět závisí na individuální reaktivitě prolaktinu na intoxikaci (fMRI studie)
17:00 Jiří Čeněk (FF MU) – Holistické a analytické vnímání: Teorie a empirie
17:30 Anna Chromá (FF UK) – Referování k osobám a souvislost se sociálním porozuměním u dětí

Pá 5.2.
10:00 Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR) – Využitie a limity introspekcie

14:00 Silvie Lišková (NUDZ) – Krása zvířat očima člověka: lidské vizuální preference zvířat

16:30 Jakub Jehlička, Karolína Vyskočilová (FF UK) – Vliv osvojování českého znakového jazyka na prostorovou kognici
17:00 Vojtěch Juřík (FF MU) – Aspekty psychologického výzkumu ve virtuálních prostředích
17:30 Jana Kopřivová (NUDZ) – Spánek a konsolidace paměti

So 6.2.
12:30 Anna Klapetek (LMU Mnichov) – Zraková pozornost v souvislosti s pohyby očí
15:00 Jan Chromý (FF UK) – Psycholingvistika pro nelingvisty

17:30 Dalibor Kučera (PF JČU) – Možnosti využití komputační lingvistiky v psychodiagnostice
18:00 Štěpán Matějka (FF UK) – Online zpracování obouvidových sloves v češtině

Ne 7.2.
9:00 Cyril Brom (MFF UK) – Lety a pády výukových gadget: o rozhlase, letadlech, hrách a tabletech ve školách a také o tom, jak (ne)měřit jejich kognitivně-afektivní vliv

11:45 Gabriela Seidlová Málková (FHS) – Trénink znalosti písmen v předškolním věku – jeho vliv na rozvoj fonematického povědomí a počátečního čtení

Sekce posterů

Pokud budete chtít ostatním představit nějaký poster s vaším výzkumem, napište na email kognitivniskola@gmail.com, ať s vámi můžeme počítat.

Registrace a poplatek

Účastnický poplatek bude činit 1800 Kč a bude zahrnovat 3 noci ubytování na dvou- až třílůžkových pokojích, snídaně a občerstvení při přestávkách. Účastnický poplatek uhraďte do 22. ledna 2016, platbu pošlete až po 1. 1. 2016. Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 25. ledna, budeme účtovat stornopoplatek 600 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů. Registrovat se můžete už nyní pomocí formuláře (http://goo.gl/forms/otZh0c9Y9x).

Platba poplatku

  1. Pokud nebudete potřebovat fakturu pro svého zaměstnavatele, můžete po registraci účastnický poplatek rovnou uhradit (po 1.1.2016, dříve prosíme neplaťte). Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno.
  2. Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
Na setkání se těší pracovníci Oddělení kognitivní psychologie PsÚ AV ČR

Filip Děchtěrenko, Jiří Lukavský, Filip Smolík, Radovan Šikl