Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR a tým výzkumného tématu Kognice, komunikace, mysl, mozek v rámci Strategie AV21 si vás dovoluje pozvat na devátý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Tento ročník se bude konat v termínu 2.-5.2.2017 a po loňské přestávce se konání vrací do Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku.

Časový rozvrh letošního ročníku:

Čt 2.2.
14:00 Marek Preiss (NÚDZ): Poruchy osobnosti a kognice

16:30 Lenka Krajčíková (ICV Mendelova univerzita): Aktuálne trendy vo výskume autobiografickej pamäte
17:00 Eva Minaříková (Pedagogická fakulta MU): Profesní vidění mezi lingvistickou antropologií, kognitivní psychologií a pedagogickým výzkumem

17:30 přestávka na večeři

19:00 Michal Vavrečka (CIIRC ČVUT Praha): Robotická vývojová psychologie 

Pá 3.2.

9:30 Ondřej Bezdíček (1. LF UK a VFN Praha): Explicitní paměť a její porucha u Parkinsonovy nemoci: výsledky studie RESTPARK

12:50 poster highlights (představení posterů a jejich autorů, max. 2 min na jeden poster)
13:00 Karel Ježek (Lékařská fakulta v Plzni UK) : Mozkové reprezentace vnějšího světa a paměť

15:30 Matěj Hoffmann (FEL, ČVUT; iCub Facility, Italian Institute of Technology) : Modelování reprezentací těla a peripersonálního prostoru u primátů pomocí humanoidních robotů
16:00 Filip Tvrdý (Filozofická fakulta UP) : Turingův test a jeho recepce
16:30                     15 min. přestávka
16:45 Tomáš Nikolai (1. LF UK; VFN v Praze) : Sémantická verbální fluence – kvalitativní měřítka u pacientů se subjektivním kognitivním poklesem
17:15 Jan Chromý (Filozofická fakulta UK) : Synestézie grafémy-barvy a konzistence v čase

So 4.2.

12:30 Jaroslav Peregrin (Filosofický ústav AV ČR) : Co máme ‚v mysli‘?

15:00 Iva Poláčková Šolcová (Psychologický ústav AV ČR) : Měření emocí – různorodé efekty shodných stimulů v různých doménách

17:30 Václav Linkov (Centrum dopravního výzkumu) : Využití dopravních simulátorů ve výzkumu v kognitivní psychologii
18:00 Filip Děchtěrenko (Psychologický ústav AV ČR) : Oční pohyby při simulované centrální skotomě

Ne 5.2.
9:30 Eva Rubínová (University of Portsmouth): Odchylky od schématu a pamatování opakovaných událostí

11:45 Radovan Šikl (Psychologický ústav AV ČR): Klamárium – jak se dělá výstava

Časy jídel

pátek
 • snídaně: 8:00 – 9:30
 • oběd: 11:30 – 12:45
 • coffee break: 15:00 – 15:30
 • večeře: 18:00 – 19:30
sobota
 • snídaně: 8:00 – 9:30
 • oběd: 11:30 – 12:30
 • coffee break: 14:30 – 15:00
 • večeře: 18:30 – 19:30
neděle
 • snídaně: 8:00 – 9:30
 • oběd 11:00 – 11:45
Postery
 
Zároveň budeme mít i prostor na postery. Pokud byste rádi prezentovali formou posteru, opět nám napište. 
Zatím máme přislíbeny tyto postery
 
Terézia Dlhošová (Filozofická fakulta MUNI, Centre for developmental psychiatry KU Leuven) – Monitoring the influence of oxytocine on socio-communicative sensitivity using fast periodic visual stimulation?
Ann Chromá (Filozofická fakulta UK), Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR): Personal pronouns and verb person inflections: relations with grammar development and social understanding.
Štěpán Kápl (LF v Plzni UK) – Fusion of distinct spatial representations in hippocampus
Tereza Klučková (Otevřená věda, G Jana Keplera), Jiří Lukavský (PsÚ AV ČR) – Rozhlížení
Tomáš Mrhálek, Michael Tesař (Pedagogická fakulta JČU): Neurální koreláty afektivního primingu.

Ondřej Novák (Filozofická fakulta UK) – Efektivní vyvolávání emocí: fotografie VS videa

Registrace a poplatek

Cena za letošní ročník bude 1500 Kč a zahrnuje ubytování, snídaně a obědy v hotelu a coffe break. Večeře je možno dokoupit na místě. Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 25. ledna, budeme účtovat stornopoplatek 600 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů.

Registrovat se lze na tomto formuláři (pokud budete potřebovat fakturu, abyste si účast mohli nechat proplatit u zaměstnavatele, napište nám to prosím do poznámky):

Platba poplatku

 1. Pokud nebudete potřebovat fakturu pro svého zaměstnavatele, můžete po registraci účastnický poplatek rovnou uhradit. Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte „Kognitivní škola“ a své jméno
 2. Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Těšíme se na setkání,
vaši organizátoři.