Čtvrtek 8.2.:

 • 14:00 René Levínský (CERGE UK): Should I remember more than you? (On the best response to factor-based strategies)
 • 16:00-16:30 káva
 • 16:30 Kateřina Koppová (FF UK Praha): Vizuální paměť na fragmentované scény
 • 17:30 Kamil Vlček (FGU AV ČR): Mozkové odpovědi na prostorové podnětyz pohledu intracerebrálního EEG u lidí
 • 18:00 Petr Adámek (NÚDZ Klecany, 3LF UK Praha a FF MU Brno): Narušení vizuální salience a pozornosti u pacientů se schizofrenií

Pátek 9.2.:

 • 9:30 Norbert Kopčo (UPJŠ Košice): Plasticita priestoroveho sluchového vnímania
 • 11:30-13:15 oběd
 • 13:15 poster highlights (představení posterů a jejich autorů, max. 2 min na jeden poster)
 • 13:30 Karel Kleisner (PřF UK Praha): V zemi před zrcadlem: Hranice psych otvaroprostoru lidského obličeje
 • 15:30 káva, autoři přítomni u svých posterů
 • 16:30 Andrej Démuth (FF Trnavské univerzity): Estetická skúsenosť a jej neuro-kognitívne koreláty

Sobota 10.2.:

 • 12:30 Jan Volín (FF UK): Vnímání přijatelnosti mluvčího na základě zvukových charakteristik jeho řeči
 • 14:30-15:00 přestávka
 • 15:00 Ján Antolík (Institute de la Vision Paris): Modelling the development and adult function in primary visual cortex
 • 17:00-17:30 káva
 • 17:30 Lubomír Cingl (Národohospodářská fakulta VŠE Praha): Výzkum stresu a jeho aplikace
 • 18:00 Michal Bída (IBM): Umělé emoce
 • 18:30 Katarina Baranyaiova (FF UK Praha): Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů

Neděle 11.2.:

 • 9:00 Zuzana Frydrychová (FF UK Praha, NÚDZ Klecany):Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
 • 9:30 Juraj Hvorecký (FLU AV ČR): Komponentní analýza fenomenálního vědomí
 • 10:00 Monika Víchová (FF MU Brno): Test verbální fluence – jazyková analýza
 • 10:30 Jan Krása (PedF MU): Vlastnosti a vývoj narativní paměti– poznatky z výzkumu dětského vyprávění pohádek
 • 11:00-11:45 oběd
 • 11:45 Filip Smolík (PSU AV ČR Praha): Experimenty k osvojování české flexe – velké a malé otázky vývojové psycholingvistiky