Krátké příspěvky

formát 20 minut přednášky + 10 minut diskuze. Preferované jsou originální studie před přehledovými. Je možné prezentovat i záměr nebo plán projektu. Při tvorbě příspěvku je třeba dbát na široké zaměření publika a tedy nepředpokládat znalost konkrétních odborných termínů. K dispozici je počítač s MS Windows a aplikací Powerpoint či PDF a reproduktory pro přehrávání zvuku.

Postery

Rozměry posterů mohou být až do velikosti A0 a mohou být orientované na výšku nebo šířku. Před samotnou sekcí posterů je v programu pro každého autora vyhrazen prostor pro stručné ústní představení hlavních výsledků posteru (2 min na poster).