Ze zahraničních hostů máme přislíbeno:

 • Alex Cristia (CNRS) – Standing on the shoulders of giants: How to read and do systematic reviews, meta-analyses, and mega-analyses

Máme přislíbené tyto přednášející:

 • Cyril Brom (MFF UK) – Cognitive constructivism in computing
 • Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR) – Dual and componential theories of consciousness
 • Jan Kremláček (LFHK UK) – Základní a rozšířené varianty elektrofyziologického vyšetření zraku
 • Nikola Paillereau (PSÚ AV ČR) – Speech and language development in infancy
 • Zuzana Štěrbová (FF UK, PřF UK) – Vliv rodičů na výběr partnera

V sekci krátkých příspěvků máme zatím přislíbeno (průběžně bude doplňováno):

 • Gisela H. Govaart (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain
  Sciences), Martina Dvořáková (FF UK, PSU AV ČR), Kateřina Chládková (FF UK, PSU AV ČR), Claudia Männel (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain
  Sciences)
 • Maroš Filip (FF UK, PSU AV ČR), Filip Smolík (FF UK, PSU AV ČR), Johannes Gerwien
  Heidelberg University): Word imageability and processing of sensory-based decisions
 • Lucie Jarůšková, Natálie Kikoťová and Kateřina Chládková (PSÚ AV ČR, FF UK) – Dialect and accent-based biases: how language affects social cognition
 • Jan Krása (PED MUNI) – Proč vede preference tematických vztahů mezi kategoriemi ke spontánnímu vyprávění příběhu?
 • Kamil Vlček (FGÚ AV ČR) – Zlepšení navigace v reálném prostoru po odpoledním zdřímnutí
 • Štěpán Wenke, Aline Dantas (Maastricht University, Nizozemsko),  – The Effects of Frontal Theta Stimulation on Risk-Taking Behaviour

Přihlášené postery:

 • Lucie Urbanová, Ondřej Novák, Kateřina Červená, Aleš Bartoš, Katarína Evansová (NÚDZ, 1LF UK, FF UK, 3LF UK): Vliv spánkové edukace a relaxace na spánek a náladu seniorů
 • Mária Orendáčová, Jana Vránová, Eugen Kvašňák (3LF UK) – Responses of patients with post-COVID complications to EEG biofeedback treatment
 • Vendula Šamajová (FSS MU) – Potenciál měření nesymbolických početních schopnosti pro časnou diagnostiku dyskalkulie

Přihlašování posterů je zatím stále otevřené, podívejte se na výzvu na příspěvky